• youtube
  • facebook

Kiên Giang tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”

Tối 25/6, tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2019. Hội thi có sự tham gia của 13 đội đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội về tham dự Hội thi

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội về tham dự Hội thi

Nhằm thiệt thực hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Hội thi tạo ra một sân chơi vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính cộng đồng, đồng thời chuyển tải, lồng ghép được những thông điệp ý nghĩa và thiết thực về xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

Hội thi là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho các thành viên CLB; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; người cao tuổi... góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 27.8.2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ngày sau lễ khai mạc là phần thi tiểu phẩm của 6 đơn vị, sáng nay, 26.6, các đội còn lại thi tiểu phầm, thi xử lý tỉnh xuống và tổng kết kết mạc Hội thi.

create

THẾ HẠNH / baovanhoa.vn