• youtube
  • facebook

Đồng bào Khmer ở Kiên Giang vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây

Từ ngày 13 – 16/4, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Kiên Giang sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống hấp dẫn.

Theo đó, để Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây diễn ra đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu các cấp ủy đảng, các ban, sở, ngành, đoàn thể chủ động tạo mọi điều kiện để đồng bào dân tộc Khmer vui Tết.

Biểu diễn nghệ thuật của người Khmer mỗi dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Biểu diễn nghệ thuật của người Khmer mỗi dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Cụ thể, các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện để đồng bào tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức thăm, chúc Tết các chùa, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, các vị chức sắc và những người có uy tín trong đồng bào Khmer.

Đồng thời, vận động giúp đỡ, hỗ trợ những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc đón tết vui tươi, đầm ấm. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân lao động là người Khmer, cần tổ chức họp mặt, chúc Tết và tạo điều kiện cho nghỉ làm việc trong dịp Tết.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức họp mặt, chúc Tết cán bộ là người Khmer đang công tác và đã nghỉ hưu, các vị sư, chức sắc và người có uy tín trong dân tộc Khmer.

Bên cạnh đó, luôn đề cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của kẻ xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

create

Trương Anh Sáng / moitruong.net.vn