• youtube
  • facebook

Kiên Giang: Tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 8/2019 tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Hội thảo là dịp để Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tiếp tục nhận thức sâu sắc về tầm vóc lịch sử, vai trò, ý nghĩa và giá trị to lớn những nội dung cơ bản trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, sự thống nhất trong hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung: Những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong đó có tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tư tưởng đại đoàn kết, lấy dân làm gốc; tư tưởng về giải phóng con người, xây dựng con người mới; tư tưởng về đào tạo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; tư tưởng nhân văn, văn hóa...); Những thành tựu của địa phương , đơn vị trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những kinh nghiệm và cách làm hay trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị; Đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh...