• youtube
  • facebook

Cách nào để chứng minh không mua, bán d âm khi đi nhà nghỉ?

Bạn cần đưa ra một số thông tin về họ tên, nghề nghiệp, quê quán, nơi ở… để chứng minh có quen biết và không phải dùng tiền hay lợi ích vậy chất để giao c ấu.

Nếu tôi thuê nhà nghỉ với người yêu mà vô tình bị cơ quan chức năng kiểm tra theo kế hoạch phòng chống mại d âm thì tôi và người yêu làm sao chứng minh chúng tôi không phải mua bán d âm?

 Bạn đọc Đào Tứ (TP.HCM), hỏi.

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCMtrả lời: Điều 44, Nghị định 96/2016 quy định: Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú phải có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú như chứng minh nhân dân, căn cước công dân… Nếu khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân thì sau khi bố trí vào phòng nghỉ, chủ nhà nghỉ phải thông báo ngay cho công ancấp xã tại địa phương đó.

Ngoài ra, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú phải ghi đầy đủ thông tin của khách lưu trú vào sổ quản lý trước khi cho khách vào phòng nghỉ.

Mặt khác tại Điều 3, Pháp lệnh phòng, chống mại d âm năm 2003 giải thích về hành vi mua bán d âm nêu rõ:

Mua d âm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán d âm để được g iao cấu.

Bán d âm là hành vi g iao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

Căn cứ vào quy định trên thì yếu tố người mua d âm "dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác" trả cho người bán d âm để được g iao cấu là cơ sở để xác định việc mua, bán d âm.

Vì vậy, khi lưu trú ở khách sạn hay nhà nghỉ thì mọi người cần xuất trình giấy tờ tùy thân để cơ sở lưu trú đó kiểm tra.

Trong trường hợp công an vào kiểm tra phòng, hai bạn có thể chứng minh việc mình không mua bán d âm bằng cách trình bày việc mình đã xuất trình các giấy tờ tùy thân cho khách sạn, nhà nghỉ và đưa ra một số thông tin về họ tên của nhau, nghề nghiệp, quê quán, nơi ở… để chứng minh hai bạn có thật sự quen biết và không phải dùng tiền hay lợi ích vậy chất để g iao cấu.

Theo quy định của pháp luật thì việc chứng minh có mua bán d âm hay không là trách nhiệm của cơ quan chức năng. Thông thường việc xác định hành vi vi phạm sẽ dựa trên các yếu tố như thông tin cá nhân người bị kiểm tra, mục đích của việc ở chung phòng của hai người này, đặc biệt là thông tin về nhân thân do hai người cung cấp về nhau có trùng khớp nhau không.

Do đó, mỗi người trong chúng ta cần tuân thủ các quy định về lưu trú và nắm các thông tin cần thiết để xử lý nếu rơi vào trường hợp trên.

create

HỮU ĐĂNG / plo.vn